Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив сезира Районна прокуратура и РДВР - Асеновград за нарушения на екозаконодателството от страна на „Химик” АД
06.08.2008

РИОСВ - Пловдив сезира Районната прокуратура и РДВР - Асеновград за установени през последните четири години нарушения на екологичното законодателство от страна на  „Химик” АД. Към  писмото са приложени констативните протоколи от извършените проверки, издадените наказателни постановления и наложените актове. Освен за нарушения на Закона за управление на отпадъците на изпълнителния директор на дружеството са издадени и три наказателни постановления за недопускане на държавни служители от РИОСВ за извършване на проверки на територията на завода. Със системното неизпълнение на даваните от екоекспертите предписания ръководството на „Химик” АД  създава  условия за ситуации, рискови за човешкото здраве и околната среда.

 
Констатациите на екоекспертите са, че дружеството не изпълнява разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци и не предприема мерки за несмесване на опасни с други отпадъци, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци, съгласно издаденото от РИОСВ разрешително. При проверките е установено още, че в „Химик” не се изпълняват условията за събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността на завода и не са определени площадки за съхранението на тези отпадъци. За тези нарушения на дружеството са налагани имуществени санкции.
 
Експерти от РИОСВ направиха повторна проверка на мястото на пожара днес и установиха, че на площадката са останали около 3 тона обгорели отпадъци. На ръководството на „Химик” АД и на община Асеновград ще бъдат дадени предписания да се извърши анализ на състава им, за да се прецени как да бъдат обезвредени.
 
Анализът на резултатите от започналото вчера замерване на въздуха в Асеновград от мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория в Пловдив показва, че няма замърсяване  в резултат от пожара.