Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Концентрацията на серен диоксид в квартал „Гаганица” е силно понижена и е под нормата
11.08.2008

Концентрацията на серен диоксид в пловдивския квартал „Гаганица”, който снощи бе обгазен от аварирала цистерна, е понижена и е под праговата стойност за средночасовата норма. Това показват замерванията на мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на Регионалната лаборатория Пловдив към ИАОС, която е на мястото на инцидента. Най-високата замерена концентрация е 100 микрограма на куб.м. при средночасова норма 350 микрограма. Станцията ще продължи замерването в района обгазяването през следващите 24 часа.

 
Експерти на РИОСВ-Пловдив направиха оглед на авариралата цистерна. На собственика „Диоксид” ООД са дадени предписания да представи в екоинспекцията информационен лист за условията за съхранение, товарене и разтоварване на опасно химическо вещество и необходимата документация за условията за съхранение на опасни химически вещества на територията на фирмата. Експертите ще извършат и проверка на място във фирмата. Ако са нарушени изискваните от нормативната уредба условия за съхранение на опасни вещества, ще й бъде наложена санкция.