Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на въздуха в село Катуница след пожара в депото за утайки, показват замерванията на мобилната станция на ИАОС
20.08.2008

Няма замърсяване на въздуха в село Катуница, което е най-близо до все още тлеещото депо за утайки на пречиствателната станция, сочат замерванията на мобилната станция на Регионалната лаборатория към ИАОС. Всички следени замърсители – въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, неметанови въглеводороди и метан са  под границите на пределно допустимите норми.
 
В следобедните часове експерти от РИОСВ-Пловдив и Регионалната лаборатория ще продължат замерванията на въздуха  в село Ягодово.