Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив проверява търговците на МПС за спазване на Наредбата за заплащане на продуктови такси
25.08.2008

Експерти на РИОСВ-Пловдив  извършват проверки на търговци на автомобили за спазване на изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса  за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.  Според Наредбата лицата, които пускат на пазара у нас моторни превозни средства, плащат продуктова такса при въвеждането или внасянето на МПС. Ако те не го направят, задължението се прехвърля на гражданите, купили автомобил, при регистрацията му в КАТ, което не е редно. Затова при проверките експертите изискват  документите за плащане на продуктова такса, документите, удостоверяващи броя на внесените и на продадените автомобили, както и  наличието на договори с организации за оползотворяване на отпадъци от излезли от употреба МПС.

 
При извършените до момента проверки в осем фирми е установено, че  масово се допускат нарушения при воденето на отчетността. Дадени са предписания да се водят месечни справки-декларации, както и да се представят на купувачите декларации по приложение 8 на Наредбата с копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на  Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда, да се изготвят документи, удостоверяващи броя на продадените МПС.
 
Допусналите нарушения се задължават да представят в РИОСВ изискваната от Наредбата  за продуктови такси документация.