Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол За проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт „Административно обслужване на едно гише“в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
09.12.2013

 

Приложение към протокол № 1
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за  Младши експерт „Административно обслужване на едно гише“в Дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
точки
оценка
1.Запрянка Танчева Чоплишка
40
2
2.Цветан Петров Петров
30
1,5
3.Станьо Златев Златев
80
4
4.Недялка Иванова Караиванова
40
2
5.Деница Спасова Тенева
90
4,5
6.Юлиан Христов Христов
40
2
7.Красимира Бориславова Колева
50
2,5
8.Яна Валентинова Станкова
30
1,5
9.Пламена Василева Василева
80
4
10.Мариела Цвяткова Златанова
20
1
11.Владимир Димитров Спиров
50
2,5
12.Гергана Сашева Чолакова - Николова
40
2
13.Елица Ангелова Димитрова
45
2,25
14.Петя Илиева Георгиева
40
2
15.Тоня Найденова Станкова
30
1,5
16.Мартин Ангелов Мъглов
15
0,75
17.Сашка Петрова Минковска
30
1,5
18.Здравка Йовкова Лисова
40
2
19.Любомира Георгиева Кавлякова
35
1,75
20.Владимир Василев Станчев
30
1,5
21.Гергана Христова Шуманова
50
2,5
22.Виолета Драганова Янакиева
35
1,75
23.Галя Руменова Налбантова
90
4,5
24.Ваня Благоева Арабска
40
2
25.Катя Любомирова Василева
40
2
26.Радослав Антонов Тонев
40
2
27.Дияна Христова Сухарева
40
2
28.Катя Стойчева Колева
30
1,5
29.Дафинка Иванова Боянова
25
1,25
30.Албена Димитрова Орманова
25
1,25
31.Младен Стефанов Инджебазов
20
1
32.Петър Вангелов Къртичев
20
1
33.Христина Димова Гургова
15
0,75
34.Чари Борисов Чернев
50
2,5
35.Слави Кирилов Динчев
0
0
36.Звезделина Николаева Златева
25
1,25
37.Марин Събев Събев
25
1,25
38.Петрунка Илиева Амбарцумян
30
1,50
39.Златка Пламенова Тенева
50
2,5
40.Мария Иванова Колева
50
2,5
41.Емилия Илиева Тодорова
45
2,25
 
 
 
 
 
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
СТАНЬО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ
ДЕНИЦА СПАСОВА ТЕНЕВА
ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ГАЛЯ РУМЕНОВА НАЛБАНТОВА