Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишаване на следените от РИОСВ замърсители на атмосферния въздух в Пловдив от пожара на Депото за твърди битови отпадъци край Цалапица
09.09.2008

Няма превишаване на следените от РИОСВ-Пловдив замърсители на атмосферния въздух от пожара на Депото за твърди битови отпадъци край Цалапица. Това установи проверка на място на експерти от екоинспекцията и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда. Данните от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив показват, че няма превишение на средночасовите норми на озона, азотния диоксид, въглеродния оксид и серния диоксид. Слабо е завишена концентрацията на фини прахови частици. Мобилната станция на Регионалната лаборатория е разположена край село Оризаре, в чиято посока вятърът навява дима от пожара. До момента не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители с изключение на слабо завишаване на стойностите на неметанови въглеводороди. Мобилната станция продължава замерванията.
 
При проверката на екоинспекторите на място се установи, че пожарът е възникнал около 20.00 часа на 8 септември на площадката, на която се разтоварва сметта. Служителите на Депото са предприели незабавни мерки за овладяването му, но вятърът е прехвърлил огъня на съседните площи. В момента от пожара са обхванати около 8 дка от депото. Служителите на сметището подготвят резервна площадка за депониране на отпадъци за възстановяване на сметоизвозването.