Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма завишаване на наблюдаваните от РИОСВ атмосферни замърсители в Пловдив
09.09.2008

Наблюдаваните от автоматичната измервателна станция на екоинспекцията атмосферни замърсители не са повлияни от пожара на Депото за твърди битови отпадъци и не превишават средночасовите норми, сочат данните от следобедните часове.
 
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. В следобедните часове са се понижили и концентрациите на неметанови въглеводороди, които преди обяд бяха с леко завишени стойности. Мобилната станция ще продължи да замерва въздуха в Оризаре и през нощта.