Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма завишаване на наблюдаваните от РИОСВ атмосферни замърсители в Пловдив
09.09.2008

Наблюдаваните от автоматичната измервателна станция на екоинспекцията атмосферни замърсители не са повлияни от пожара на Депото за твърди битови отпадъци и не превишават средночасовите норми, сочат данните от следобедните часове.
 
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди. В следобедните часове са се понижили и концентрациите на неметанови въглеводороди, които преди обяд бяха с леко завишени стойности. Мобилната станция ще продължи да замерва въздуха в Оризаре и през нощта.