Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за актуализирано комплексно разрешително
20.01.2011

На основание чл.127, ал.1 от Закона за опазване на околната среда с Решение №1-НО-ИО-А1/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите е актуализирано комплексно разрешително „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД, гр. Пловдив.

Документите се съхраняват в:

1. Регионална инспекция по околната среда и водите, г. Пловдив, бул. „Марица” №122, стая №6.

За контакти:
Инж. Таня Кузева и Филиз Кадир – тел.032/63-50-73-вътр.106

Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществената информация.