Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за актуализирано комплексно разрешително
20.01.2011

На основание чл.127, ал.1 от Закона за опазване на околната среда с Решение №1-НО-ИО-А1/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите е актуализирано комплексно разрешително „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД, гр. Пловдив.

Документите се съхраняват в:

1. Регионална инспекция по околната среда и водите, г. Пловдив, бул. „Марица” №122, стая №6.

За контакти:
Инж. Таня Кузева и Филиз Кадир – тел.032/63-50-73-вътр.106

Достъпът до документите е съобразно Закона за достъп до обществената информация.