Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Кариера за инертни материали, работеща без разрешително за заустване, е замърсителят на р. Чая в района на с. Катуница
11.11.2013

            Кариера за инертни материали, работеща без разрешително за заустване, е причина за замърсяването на водите на р. Чая в района на с. Катуница в края на изтеклата седмица. Това е установи съвместният екип от експерти на РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция ИБР и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив след оглед на място. Проверката е по сигнал, получен на «Зеления телефон» на инспекцията. В производствената база на «Мостстрой Пловдив» АД край Катуница, стопанисван от «Еко Уест Къмпани» ЕООД, София екипът констатира, че инсталацията работи и се измива сортиран инертен материал. В района на обекта е открита подземна тръба със слабо оттичане на отпадъчни води в сформирана лагуна, а от нея – във водата на реката, която в този участък е мътна. В БД ИБР е подадено заявление от дружеството за водовземане, няма подадено заявление за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. От експертите е дадено предписание да не се заустват отпадъчни води в р. Чая до получаване на необходимото разрешително от Басейнова дирекция. За причинено замърсяване на р. Чая и нарушаване на Закона за водите от РИОСВ-Пловдив ще бъдат предприети административни мерки спрямо «Еко Уест Къмпани» ЕООД, София.
           
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103