Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Кариера за инертни материали, работеща без разрешително за заустване, е замърсителят на р. Чая в района на с. Катуница
11.11.2013

            Кариера за инертни материали, работеща без разрешително за заустване, е причина за замърсяването на водите на р. Чая в района на с. Катуница в края на изтеклата седмица. Това е установи съвместният екип от експерти на РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция ИБР и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив след оглед на място. Проверката е по сигнал, получен на «Зеления телефон» на инспекцията. В производствената база на «Мостстрой Пловдив» АД край Катуница, стопанисван от «Еко Уест Къмпани» ЕООД, София екипът констатира, че инсталацията работи и се измива сортиран инертен материал. В района на обекта е открита подземна тръба със слабо оттичане на отпадъчни води в сформирана лагуна, а от нея – във водата на реката, която в този участък е мътна. В БД ИБР е подадено заявление от дружеството за водовземане, няма подадено заявление за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. От експертите е дадено предписание да не се заустват отпадъчни води в р. Чая до получаване на необходимото разрешително от Басейнова дирекция. За причинено замърсяване на р. Чая и нарушаване на Закона за водите от РИОСВ-Пловдив ще бъдат предприети административни мерки спрямо «Еко Уест Къмпани» ЕООД, София.
           
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103