Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив, БД ИБР и Регионалната лаборатория извършват съвместна проверка по сигнал за замърсяване на р. Чая в района на с. Катуница
08.11.2013

            Във връзка с получен в РИОСВ - Пловдив сигнал, че водата на р. Чая в границите на с. Катуница е замърсена, е организирана съвместна проверка на експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция «Източно-Беломорски район» и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив. На място се вземат проби и се търси източникът на замърсяване. По-подробна информация ще бъде дадена след приключване на проверката и анализа на взетите проби.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103