Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и в селищата в близост до сметището на Цалапица сочат замерванията на РИОСВ-Пловдив
10.09.2008

Денонощното замерване на атмосферния въздух в Пловдив и Оризаре показва, че средночасовите стойности на наблюдаваните замърсители са в норма. Следените  от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” на екоинспекцията в Пловдив азотен диоксид, въглероден оксид и серен диоксид не превишават праговите норми. За денонощието е отчетено слабо  завишение на концентрацията на фини прахови частици с 1,94 пъти спрямо средно денонощната норма и превишение на праговата стойност на озона в следобедните часове с 1,01.
 
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват от предиобедните часове на 9 септември въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метан и неметанови въглеводороди. Мобилната станция продължава да следи качеството на въздуха в Оризаре.
 
Според данните от непрекъснатото наблюдение на атмосферните замърсители няма  опасност за здравето на пловдивчани и жителите на селищата в близост до Депото за твърди битови отпадъци край Цалапица.