Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертите на РИОСВ-Пловдив провериха 112 обекта през октомври
07.11.2013

            През октомври експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 126 проверки на 112 обекта. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 83 предписания. Приетите и обработени сигнали на зеления телефон на инспекцията – 032/643-245 за периода са 35.
            През месеца са съставени 9 акта, два от които за неизпълнени предписания, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 7 100 лв и са наложени 4 текущи месечни санкции по Закона за опазване на околната среда на обща стойност 3 906 лв. От установените нарушения, санкционирани със съставяне на акт, 7 са по Закона за управление на отгпадъците. За нарушаване на нормите за допустими емисии на вредности, изпускани в атмосферата, са съставени две текущи месечни санкции на «Дружба Стъкларски заводи» ЕАД, площадка Пловдив на обща стойност 3 422 лв. За същото нарушение са наложени текущи месечни санкции на «Ганчев» ЕООД, Асеновград – 455 лв и на «Сторекс 2000» ООД, Пловдив – 29 лв.
            Повече информация за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през октомври можете да намерите на интернет-страницата на инспекцията - http://plovdiv.riosv.com