Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертите на РИОСВ-Пловдив провериха 112 обекта през октомври
07.11.2013

            През октомври експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 126 проверки на 112 обекта. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 83 предписания. Приетите и обработени сигнали на зеления телефон на инспекцията – 032/643-245 за периода са 35.
            През месеца са съставени 9 акта, два от които за неизпълнени предписания, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 7 100 лв и са наложени 4 текущи месечни санкции по Закона за опазване на околната среда на обща стойност 3 906 лв. От установените нарушения, санкционирани със съставяне на акт, 7 са по Закона за управление на отгпадъците. За нарушаване на нормите за допустими емисии на вредности, изпускани в атмосферата, са съставени две текущи месечни санкции на «Дружба Стъкларски заводи» ЕАД, площадка Пловдив на обща стойност 3 422 лв. За същото нарушение са наложени текущи месечни санкции на «Ганчев» ЕООД, Асеновград – 455 лв и на «Сторекс 2000» ООД, Пловдив – 29 лв.
            Повече информация за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив през октомври можете да намерите на интернет-страницата на инспекцията - http://plovdiv.riosv.com