Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишение на наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух, сочат наблюденията на РИОСВ -Пловдив и Регионалната лаборатория на ИАОС
10.09.2008

Няма превишение на средночасовите норми на озона, азотния диоксид, въглеродния оксид и серния диоксид, сочат данните от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив. Завишена е концентрацията на фини прахови частици. По информация на специалистите от мобилната станция на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда наблюдаваните замърсители на атмосферния въздух са в норма. Мобилната станция следи качеството на атмосферния въздух в село Оризаре, където ще остане и през нощта.