Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
22.10.2013

 

На основание чл. 99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ПОСТАНОВЕНИ РЕШЕНИЯ ПО ОВОС  № 4-V/15.10.2013г. и № 5-V/15.10.2013г за одобряване на инвестиционни предложения:
1. „Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведение за обществено хранене и ТИР паркинг”
Местоположение: в имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17 (с обща площ 33,198дка), землище на с. Трилистник, Община „Марица”
Възложител: «БТ Рийл истейт» АД,  гр. София, ул.”Енос” № 2
2. „Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведение за обществено хранене и ТИР паркинг”
Местоположение: в имоти № 1.60, 1.61 и 1,44 (с обща площ 17,3дка), землище на с. Трилистник, Община „Марица”
Възложител: «БТ Рийл истейт» АД, гр. София, ул.”Енос” № 2

 Обявлението е публикувано на 21.10.2013 г. в "Твоят ден" - регионално издание на в. "Труд" и в. "24 часа"