Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишаване на нормите на следените от РИОСВ и Регионалната лаборатория замърсители на атмосферния въздух
11.09.2008

До момента няма превишаване на средночасовите норми на следените от РИОСВ-Пловдив и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда замърсители на атмосферния въздух. Това сочат данните от непрекъснатите замервания на автоматичната измервателна станция „Евмолпия” и мобилната станция, разположена в село Оризаре.

Стойностите на следените от станция „Евмолпия” в Пловдив вредни вещества азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид,серен диоксид, озон и  фини прахови частици не превишават праговите норми. В норма са и замерваните в Оризаре от мобилната станция серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.