Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишаване на нормите на следените от РИОСВ и Регионалната лаборатория замърсители на атмосферния въздух
11.09.2008

До момента няма превишаване на средночасовите норми на следените от РИОСВ-Пловдив и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда замърсители на атмосферния въздух. Това сочат данните от непрекъснатите замервания на автоматичната измервателна станция „Евмолпия” и мобилната станция, разположена в село Оризаре.

Стойностите на следените от станция „Евмолпия” в Пловдив вредни вещества азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид,серен диоксид, озон и  фини прахови частици не превишават праговите норми. В норма са и замерваните в Оризаре от мобилната станция серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.