Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Осем акта са съставени в резултат на контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през септември
04.10.2013

Експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 127 проверки по спазване на екологичната нормативна уредба през септември, за установени нарушения са съставени осем акта. Половината са за неспазване на изискванията на законодателството за управление на отпадъците – на кмета на община Калояново за допускане на нерегламентирани замърсявания, на «Алброн» ООД, Пловдив и на «Рива-АГ» ЕООД, Пловдив за неводене на отчетност, на ЕТ «Фармакон-Адела Маринова», Карлово за смесване на производствени с опасни отпадъци. За неизвършване на собствени периодични измервания на шума от производствената дейност е съставен акт на «Ахира» АД, с. Рогош, актът на «Захарен комбинат Пловдив» АД е за допуснатото неорганизирано изпускане на емисия амоняк в атмосферния въздух, на пивоварна «Булборг» АД, Пловдив за заустване на отпадъчни води във воден обект без разрешително, а на «Полидей-2» ООД, Карлово за заустване на отпадъчни води с превишени индивидуални емисионни ограничения, съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
През месеца на «Зеления телефон» на инспекцията са получени 34 сигнала, основно за запрашаване на въздуха от различни източници, за поява на неприятни миризми, за намерени в безпомощно състояние диви животни. Подробна информация за извършените проверки може да се види на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив http://plovdiv.riosv.com, ниво «Контролна дейност», подниво «Месечни отчети».
 
 
 
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg