Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на Плана за управление на ЗЗ „ОРИЗИЩА ЦАЛАПИЦА”
20.09.2013

 

РИОСВ – Пловдив уведомява, че предстои обществено обсъждане на Плана за управление на защитена зона BG0002086 „ОРИЗИЩА ЦАЛАПИЦА”.
Общественото обсъждане ще се проведе на 22.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Родопи, на 23.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Марица и на 24.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Съединение. 
Планът за управление на защитената зона е на разположение в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица” №122, стая 10 и на интернет страница: http://plovdiv.riosv.com