Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на Плана за управление на ЗЗ „ОРИЗИЩА ЦАЛАПИЦА”
20.09.2013

 

РИОСВ – Пловдив уведомява, че предстои обществено обсъждане на Плана за управление на защитена зона BG0002086 „ОРИЗИЩА ЦАЛАПИЦА”.
Общественото обсъждане ще се проведе на 22.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Родопи, на 23.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Марица и на 24.10.2013 г. от 11:00 ч. в Община Съединение. 
Планът за управление на защитената зона е на разположение в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица” №122, стая 10 и на интернет страница: http://plovdiv.riosv.com