Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наблюдаваните от РИОСВ и Регионалната лаборатория замърсители на въздуха не превишават пределно допустимите норми
12.09.2008

По данни на мобилната станция на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда през вчерашния ден наблюдаваните замърсители не са надхвърляли средноденонощните норми. Среднодневната концентрация на въглероден оксид е била 0,7 милиграма/куб.м. при пределно допустима норма 10 милиграма/куб.м. Средната концентрация на серния диоксид през вчерашния ден в Оризаре е била 16,1 микрограма/куб.м. при пределно допустима концентрация 125 микрограма/куб.м. Азотният оксид и азотният диоксид, за които няма пределно допустима норма, са били съответно със средно дневни концентрации 6,1 микрограма/куб.м. и 23,4 микрограма/куб.м. Среднодневната концентрация на метан във въздуха на Оризаре вчера е била 2,4 ppm, а на неметановите въглеводороди – 0,2 ppm. Под пределно допустимата норма 100 микрограма/куб.м. е и концентрацията на амоняк, среднодневната стойност е била 12 микрограма/куб.м. През вчерашния ден и до 9 часа тази сутрин мобилната станция не е отчела покачване над пределнодопустимите норми на озон в Оризаре.
 
Мобилната станция не отчита надвишаване на наблюдаваните замърсители и от началото на днешния ден. Тя ще продължи да следи за качеството на атмосферния въздух в селото.

От началото на днешния ден апаратурата на „Евмолпия” отчита слабо покачване на фини прахови частици, концентрацията на фини прахови частици вчера е била 87 микрограма/куб.м при пределно допустима норма 50 микрограма/куб.м, и концентрации под пределните стойности при останалите наблюдавани вредни вещества – азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид, серен диоксид, озон, бензол.