Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 28 сигнала, получени на «Зеления телефон» на инспекцията през август
17.09.2013

            Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 28 сигнала, получени на «Зеления телефон» на инспекцията през месец август. Най-много са свързаните със замърсяване на атмосферния въздух – от неприятни миризми и  дим, за шум от производствена дейност. Следват сигналите, свързани с нарушения на Закона за лечебните растения и за изпаднали в беда защитени птици, за натрупване на нерегламентирани отпадъци и др. При някои от проверките на място не са установени посочените в сигналите нарушения. По сигнал за миризми е проверена производствената площадка на Депото за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по открит способ в землището на с. Шишманци. Не е установено разпространение на характерните за производствения процес миризми извън работната площадка. При проверката на документацията на депото не е констатирано необичайно натоварване на мощностите или регистрирани аварийни режими на работа, които биха довели до залпово замърсяване. Във връзка със сигнали за усетена в някои райони на Пловдив в нощните часове неприятна миризма, типична за производствената дейност на «Монди Стамболийски» АД, Стамболийски на предприятието е дадено предписание да намали натоварването на производствените мощности до възможния технологичен минимум.
            Всички сигнали, получени на «Зеления телефон» на РИОСВ-Пловдив през месец август и предприетите действия по тях, можете да видите на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив - http://plovdiv.riosv.com/ , ниво «Актуално», подниво – «Постъпили сигнали на «Зелен телефон».
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg