Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 28 сигнала, получени на «Зеления телефон» на инспекцията през август
17.09.2013

            Експерти от РИОСВ-Пловдив провериха 28 сигнала, получени на «Зеления телефон» на инспекцията през месец август. Най-много са свързаните със замърсяване на атмосферния въздух – от неприятни миризми и  дим, за шум от производствена дейност. Следват сигналите, свързани с нарушения на Закона за лечебните растения и за изпаднали в беда защитени птици, за натрупване на нерегламентирани отпадъци и др. При някои от проверките на място не са установени посочените в сигналите нарушения. По сигнал за миризми е проверена производствената площадка на Депото за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по открит способ в землището на с. Шишманци. Не е установено разпространение на характерните за производствения процес миризми извън работната площадка. При проверката на документацията на депото не е констатирано необичайно натоварване на мощностите или регистрирани аварийни режими на работа, които биха довели до залпово замърсяване. Във връзка със сигнали за усетена в някои райони на Пловдив в нощните часове неприятна миризма, типична за производствената дейност на «Монди Стамболийски» АД, Стамболийски на предприятието е дадено предписание да намали натоварването на производствените мощности до възможния технологичен минимум.
            Всички сигнали, получени на «Зеления телефон» на РИОСВ-Пловдив през месец август и предприетите действия по тях, можете да видите на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив - http://plovdiv.riosv.com/ , ниво «Актуално», подниво – «Постъпили сигнали на «Зелен телефон».
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg