Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма покачване на концентрациите на наблюдаваните от РИОСВ и Регионалната лаборатория замърсители на въздуха
12.09.2008

Анализът на данните, събрани до 16.00 часа от автоматичната измервателна станция «Евмолпия» в Пловдив и мобилната станция на Регионалната лаборатория на ИАОС, която се намира в село Оризаре показва, че няма съществена промяна в стойностите на контролираните замърсители на въздуха, в сравнение със сутрешните часове. До 16.00 часа не е установено покачване на концентрациите над пределно допустимите средночасови норми. Мобилната станция на Регионалната лаборатория ще остане да работи в село Оризаре и през почивните дни.