Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Междуведомствена комисия извърши проверка по условията в разрешително за експлоатация в обект с висок рисков потенциал
03.09.2013

            Междуведомствена комисия, председателствана от експерт от РИОСВ-Пловдив, извърши проверка по спазване на условията в разрешителното за експлоатация на Газоснабдителна станция в с. Бенковски, собственост на «Ви-газ България» ЕАД. Станцията е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал. Комисията, в която освен РИОСВ-Пловдив участваха представители на ІІ РС «БПЗН», ОУ «ПБЗН», Инспекцията по труда в Пловдив и от община «Марица» провери дали експлоатацията на обекта отговаря на условията в издаденото разрешително. Експертите направиха обстоен преглед на мерките за безопасност, физически оглед на съоръженията и системите за безопасност в Газоснабдителната станция и проверка на изпълнението на условията в Разрешителното за експлоатация. Констатацията на комисията е, че операторът е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (пропан бутан).
            На територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив осем прредприятия са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал, които се проверяват ежегодно, а седем са с нисък рисков потенциал.
            Приемането от Европейската комисия на специализирана нормативна уредба за контрол на опасностите от големите промишлени аварии е резултат от серия инциденти в края на миналия век в големи промишлени обекти в Западна Европа с човешки жертви и сериозни щети за околната среда. През 1982 г е приета Директива, която регламентира изискванията за безопасност, известна като Директива Севезо, която е актуализиран няколко пъти. Изискванията на Директива Севезо и корегиращите я нормативни актове са траспонирани в Закона за опазване на околната среда и в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, или за ограничаване на последствията от тях.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg