Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Междуведомствена комисия извърши проверка по условията в разрешително за експлоатация в обект с висок рисков потенциал
03.09.2013

            Междуведомствена комисия, председателствана от експерт от РИОСВ-Пловдив, извърши проверка по спазване на условията в разрешителното за експлоатация на Газоснабдителна станция в с. Бенковски, собственост на «Ви-газ България» ЕАД. Станцията е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал. Комисията, в която освен РИОСВ-Пловдив участваха представители на ІІ РС «БПЗН», ОУ «ПБЗН», Инспекцията по труда в Пловдив и от община «Марица» провери дали експлоатацията на обекта отговаря на условията в издаденото разрешително. Експертите направиха обстоен преглед на мерките за безопасност, физически оглед на съоръженията и системите за безопасност в Газоснабдителната станция и проверка на изпълнението на условията в Разрешителното за експлоатация. Констатацията на комисията е, че операторът е предприел всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (пропан бутан).
            На територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив осем прредприятия са класифицирани като обекти с висок рисков потенциал, които се проверяват ежегодно, а седем са с нисък рисков потенциал.
            Приемането от Европейската комисия на специализирана нормативна уредба за контрол на опасностите от големите промишлени аварии е резултат от серия инциденти в края на миналия век в големи промишлени обекти в Западна Европа с човешки жертви и сериозни щети за околната среда. През 1982 г е приета Директива, която регламентира изискванията за безопасност, известна като Директива Севезо, която е актуализиран няколко пъти. Изискванията на Директива Севезо и корегиращите я нормативни актове са траспонирани в Закона за опазване на околната среда и в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, или за ограничаване на последствията от тях.
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg