Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през юли
06.08.2013

            Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв наложи РИОСВ-Пловдив на община «Родопи» през месец юли за неизпълнение на изискване на Закона за управление на отпадъците. Общината не е направила четири поредни отчисления – за периода от  януари до април  за депонираните отпадъци на депото за строителни отпадъци край Първенец.
В резултат на контролната дейност на инспекцията е наложена глоба от 5 000 лв на кмета на община Карлово за това, че е допуснал натрупване на отпадъци на неразрешени места и не е организирал почистването им. Санкция в размер на 2000 лв е наложена на «Нара Гео» ООД, с. Отец Паисиево за това, че е отказан достъп на проверяващите до котелна централа и до лагуна за улавяне на отработени розови джибри, разположени на територията на площадката, с което е осуетено установяването на потенциални източнии за замърсяване на околната среда. Санкция в същия размер е наложена и на «НЕЛ-КА» ООД, с. Тополово за неподдържане на досиета за изправността на хладилните инсталиции. Наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2332,21 лв е издадено през юли на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка Пловдив за установени превишения на нормите на допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните газове. За същото нарушение е наложена еднократна санкция в размер на 51.10 лв на «Българска роза» АД, Карлово.
            През юли експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 141 проверки на 132 обекта, като 30 от проверките са по сигнали, получени на «Зеления телефон» на инспекцията и по жалби на граждани.
            Повече информация за резултатите от контролната дейност на РИОСВ-Пловдив  през юли можете да намерите в отчетния доклад на интернет страницата на инспекцията - http://plovdiv.riosv.com – ниво «Контролна дейност», подниво – «Месечни отчети».
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103