Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив предупреждава да не се изгарят нерегламентирано отпадъци
20.10.2008

Нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци, както и горене на окапали листа  е повлияло на качеството на атмосферния въздух в района на пивоварна „Каменица”. Неколкократно през последните дни автоматичната измервателна станция „Евмолпия” е установила покачване на концентрациите на серен диоксид и фини прахови частици следствие емисиите от това горене на отпадъци в района. Въпреки че концентрациите не надхвърлят допустимите норми, РИОСВ - Пловдив приканва гражданите да не извършват действия, водещи до допълнително замърсяване на въздуха – запалване на контейнери за битова смет, на събрани окапали листа и др. Екоинспекцията предупреждава, че при установяване на нарушителите, те ще бъдат санкционирани съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух.