Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив предупреждава да не се изгарят нерегламентирано отпадъци
20.10.2008

Нерегламентирано изгаряне на битови отпадъци, както и горене на окапали листа  е повлияло на качеството на атмосферния въздух в района на пивоварна „Каменица”. Неколкократно през последните дни автоматичната измервателна станция „Евмолпия” е установила покачване на концентрациите на серен диоксид и фини прахови частици следствие емисиите от това горене на отпадъци в района. Въпреки че концентрациите не надхвърлят допустимите норми, РИОСВ - Пловдив приканва гражданите да не извършват действия, водещи до допълнително замърсяване на въздуха – запалване на контейнери за битова смет, на събрани окапали листа и др. Екоинспекцията предупреждава, че при установяване на нарушителите, те ще бъдат санкционирани съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух.