Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пет бели щъркела и един керкенез спасиха експерти от РИОСВ - Пловдив
24.06.2013

            Пет бели щъркела и един керкенез спасиха през изтеклата седмица експерти от РИОСВ-Пловдив след сигнали на граждани. Жители на Съединение забелязали два млади щъркела в безпомощно състояние, но без видими наранявания. Птиците са изпратени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
В село Дълго поле подалите сигнала разказаха, че наблюдавали борба между два възрастни щъркела, в резултат на която птиците кацнали на необезопасен електрически стълб. Единият щъркел загинал от токов удар, другият паднал на земята, при което си счупил крилото. В гнездото останали в безпомощно състояние два млади щъркела. Със съдействието на служители от ЕВН КЕЦ Калояново птиците са свалени от гнездото и заедно с възрастния наранен щъркел са изпратени в Спасителния център за леченеие и доотглеждане. Там за лечение е изпратен и керкенез, открит след сигнал на граждани, в междублоково пространство в Асеновград.
            И петте птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Според него при намирането на изпаднали в безпомощно състояние или мъртви екземпляри от защитени видове в тридневен срок трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите мерки. Забранено е преследването, убиването, уловът и търговията със защитени екземпляри. При нарушаване на закона санкцията за физически лица е от 100 лв. до 5000 лв., а за юридически лица – от 500 лв. до 10 000лв.