Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пет бели щъркела и един керкенез спасиха експерти от РИОСВ - Пловдив
24.06.2013

            Пет бели щъркела и един керкенез спасиха през изтеклата седмица експерти от РИОСВ-Пловдив след сигнали на граждани. Жители на Съединение забелязали два млади щъркела в безпомощно състояние, но без видими наранявания. Птиците са изпратени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
В село Дълго поле подалите сигнала разказаха, че наблюдавали борба между два възрастни щъркела, в резултат на която птиците кацнали на необезопасен електрически стълб. Единият щъркел загинал от токов удар, другият паднал на земята, при което си счупил крилото. В гнездото останали в безпомощно състояние два млади щъркела. Със съдействието на служители от ЕВН КЕЦ Калояново птиците са свалени от гнездото и заедно с възрастния наранен щъркел са изпратени в Спасителния център за леченеие и доотглеждане. Там за лечение е изпратен и керкенез, открит след сигнал на граждани, в междублоково пространство в Асеновград.
            И петте птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Според него при намирането на изпаднали в безпомощно състояние или мъртви екземпляри от защитени видове в тридневен срок трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите мерки. Забранено е преследването, убиването, уловът и търговията със защитени екземпляри. При нарушаване на закона санкцията за физически лица е от 100 лв. до 5000 лв., а за юридически лица – от 500 лв. до 10 000лв.