Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив съобщава, че в инспекцията няма регистрация на кенгуру
18.06.2013

Във връзка с интереса към информацията за скитащо из Родопската яка кенгуру и запитвания в РИОСВ-Пловдив по този повод информираме, че в инспекцията няма регистрирано кенгуру и експертите не могат да определят, дали този вид, от който е избягалото животно, е застрашен и защитен от Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и дали подлежи на регистрация по тази конвенция. Това може да се определи след като кенгуруто бъде заловено, а собственикът му установен. Той трябва да представи в инспекцията, съгласно действащата нормативна уредба, документацията, доказваща произхода и вида на животното. Както и информация за останалите животни, ако има такива в имота си. Кенгуруто не е защитен вид от Закона за биоразнообразие.

Повече информация можете на намерите на интернет-страницата ни - http://plovdiv.riosv.com – ниво „Защитени територии и биоразнообразие”, подниво „Опазване на защитените видове”, а за регистрация по Закона за биологичното разнообразие – ниво „Административни услуги”.