Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив съобщава, че в инспекцията няма регистрация на кенгуру
18.06.2013

Във връзка с интереса към информацията за скитащо из Родопската яка кенгуру и запитвания в РИОСВ-Пловдив по този повод информираме, че в инспекцията няма регистрирано кенгуру и експертите не могат да определят, дали този вид, от който е избягалото животно, е застрашен и защитен от Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и дали подлежи на регистрация по тази конвенция. Това може да се определи след като кенгуруто бъде заловено, а собственикът му установен. Той трябва да представи в инспекцията, съгласно действащата нормативна уредба, документацията, доказваща произхода и вида на животното. Както и информация за останалите животни, ако има такива в имота си. Кенгуруто не е защитен вид от Закона за биоразнообразие.

Повече информация можете на намерите на интернет-страницата ни - http://plovdiv.riosv.com – ниво „Защитени територии и биоразнообразие”, подниво „Опазване на защитените видове”, а за регистрация по Закона за биологичното разнообразие – ниво „Административни услуги”.