Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив санкционират асфалтови бази за замърсяване на въздуха
21.10.2008

Експерти от РИОСВ - Пловдив системно проверяват дали пречиствателните съоръжения на асфалтовите бази в региона работят ефективно и не допускат замърсяване на околната среда. На контрол подлежат осем  асфалтосмесителни инсталации.

 
В резултат на извършените проверки на една от базите, стопанисвана от „Пътища” АД Пловдив, е наложена текуща санкция  от 170 лв. месечно заради установено замърсяване на въздуха с наднормени концентрации прах. За същото нарушение на „АБС - Асфалт - Бетон София” ООД е наложена глоба от 2000 лв. Дадени са предписания за ограничаване на неорганизираните емисии на площадките, за профилактика на пречиствателните съоръжения и за осъществяване на редовен собствен мониторинг.