Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за нарушения на екологичното законодателство на стойност 17 500 лв издаде РИОСВ-Пловдив през май
07.06.2013

            Наказателни постановления на обща стойност 17 500 лв за нарушения на екологичното законодателство издаде директорът на РИОСВ-Пловдив, инж. Валя Атанасова през месец май. Имуществена санкция в размер на 10 000 лв е наложена на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка Пловдив за неизпълнение на условия и срокове в издаденото комплексно разрешително за работа. Пловдивчанинът Д. Янев е санкциониран с 1400 лв за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без регистрация или разрешение за такава дейност. За непредприемане на мерки за предотвратяване нерегламентирани замърсявания и за неорганизиране на почистването им са глобени с по 3 000 лв кметовете на Карлово и Калофер, а за неизпълнение на дадено при предишна проверка предписание е глобен със 100 лв. управителят на СД «Галвано-Костадинов С-ИЕ», Пловдив. С еднократна санкция в размер на 252,50 лв за неспазване на условие в комплексното разрешително е глобено дружество „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр.Пловдив.
            През май експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили 131 проверки на 123 обекта, дадени са 69 предписания за отстраняване на установените нарушения.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg