Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нова автоматична измервателна станция ще следи замърсяването на въздуха в центъра на Пловдив
29.10.2008

Нова транспортно - ориентирана автоматична измервателна станция ще следи замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт в района на кръстовището на бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” и „Шести септември” в Пловдив.  Новият пункт за текуща оценка на качеството на въздуха  ще следи концентрациите на фини прахови частици, серен диоксид, азотен оксид и азотен диоксид, бензен, въглероден оксид, както и стандартния набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация. Монтирането на станцията е в изпълнение на плана за развитие на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

 
Станцията ще се обслужва от експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и от РИОСВ - Пловдив.     Резултатите от измерванията ще се публикуват в ежедневния бюлетин на Изпълнителната агенция.
 
Новият пункт  ще  влезе в редовна експлоатация от 15 ноември.