Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Нова автоматична измервателна станция ще следи замърсяването на въздуха в центъра на Пловдив
29.10.2008

Нова транспортно - ориентирана автоматична измервателна станция ще следи замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт в района на кръстовището на бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” и „Шести септември” в Пловдив.  Новият пункт за текуща оценка на качеството на въздуха  ще следи концентрациите на фини прахови частици, серен диоксид, азотен оксид и азотен диоксид, бензен, въглероден оксид, както и стандартния набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация. Монтирането на станцията е в изпълнение на плана за развитие на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

 
Станцията ще се обслужва от експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и от РИОСВ - Пловдив.     Резултатите от измерванията ще се публикуват в ежедневния бюлетин на Изпълнителната агенция.
 
Новият пункт  ще  влезе в редовна експлоатация от 15 ноември.