Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив уведомява, че са в сила нови правила за маркиране и етикиране на защитените видове
18.11.2008

РИОСВ - Пловдив уведомява, че нова наредба от 31 октомври 2008 г. определя правилата за маркиране и етикиране на защитените видове от дивата флора и фауна. Правилата са валидни за екземплярите, включени в Регламента за опазване на дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, както и за  видовете, които са под защитата на Закона за биологичното разнообразие. На маркировка не подлежат новоизлюпени костенурки с дължина на корубата 100 мм, змии до 12-месечна възраст, животни с тегло до 100 гр., с изключение на птиците и аквариумните рибки. За неподлежащите на маркировка екземпляри ще се оформят писмени протоколи.

 
Маркировката на видовете се извършва чрез микрочипове, затворени или отворени пръстени, ушни марки, татуировки или снимки. Микрочиповете се поставят задължително от ветеринарни специалисти  и в подходящи условия. Информацията за пръстените за птиците се предоставя от РИОСВ и включва номер, код на държавата, произход на птицата, година на излюпване и др.