Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

22 МАЙ 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ „ВОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“
20.05.2013

 Отбелязването на Деня на биологичното разнообразие тази година е в рамките на обявеното от ООН Десетилетие на биологичното разнообразие, а мотото е „Вода и биоразнообразие“, то е избрано да съвпадне с темата на годината – „Вода за живот”, която акцентира върху важната роля на биоразнообразието и екосистемите за сигурност на водите и за устойчиво развитие

Международният ден на биологичното разнообразие дава възможност на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят повече информация на обществеността по темата за състоянието на водата и водните ресурси, както и за предприемане на активни действия за опазването им. Водата е от съществено значение за опазване на биологичното разнообразие, следователно и на живота на Земята. Водата определя начина ни на живот. Екосистемите,  най-вече горите и влажните зони, гарантират чистата вода за човешките общности. Водата е част от всички екосистемни услуги. Влажните зони могат да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения. Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и така да се увеличи наличната вода за култури. Защитените територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете. Това са само няколко примера, как управлението на екосистемите може да помогне при решаване на  проблемите, свързани с водата.
 
 
 Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg