Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив информира за въвеждането на по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества във въздуха от началото на 2009 година
21.11.2008

РИОСВ-Пловдив информира, че от началото на 2009 година  влизат в сила нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници, предвидени от Наредба №1/2005. Тя налага по-строги норми за допустими емисии в сравнение със сега действащите. Например, нормата за прах, която сега е 150 мг/куб.м. след Нова година  ще бъде 20 мг/куб.м. при масов поток над 0,20 кг/час.
 
Досега  Наредба №1 се отнасяше само за оператори, започнали работа след 2005 година, от 1 януари догодина изискванията й са валидни за всички фирми, имащи обекти и инсталации, които чрез дейността си изпускат вещества в атмосферата от неподвижни източници. Това поставя и нови изисквания пред операторите, които трябва да  усъвършенстват съществуващите пречиствателни съоръжения или да въведат нови, за да отговорят на изискванията. Особено строги са нормите за замърсяване с прах в атмосферата, досегашната норма - 150 мг/куб.м