Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишение на цианиди в река Чепеларска сочи анализът на водните проби
02.12.2008

Анализът на първите проби от водата на р. Чепеларска и р. Юговска, взети от експерти на РИОСВ - Пловдив на 25 ноември, след подаден сигнал от служител на асеновградското лесничейство, сочи, че концентрацията на цианиди е 0,002 мг/л при допустими стойности от 0,5 мг/л. В норма са и останалите следени замърсители- кадмий, никел, мед, цинк, желязо и манган. Пробите показват силно превишение на концентрацията на  олово – 0,153 мг/л  при пробата от р. Юговска и 0,48 мг/л при пробите от Чепеларска река при допустима концентрация от 0,05 мг/л и превишаване на концентрацията на неразтворени вещества.

 
Експерти от РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда  продължават наблюдението на река Чепеларска като ще бъдат взети и нови водни проби.
 
От началото на годината екоексперти са извършили над десет проверки по сигнали за замърсяване на река Чепеларска.