Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма превишение на цианиди в река Чепеларска сочи анализът на водните проби
02.12.2008

Анализът на първите проби от водата на р. Чепеларска и р. Юговска, взети от експерти на РИОСВ - Пловдив на 25 ноември, след подаден сигнал от служител на асеновградското лесничейство, сочи, че концентрацията на цианиди е 0,002 мг/л при допустими стойности от 0,5 мг/л. В норма са и останалите следени замърсители- кадмий, никел, мед, цинк, желязо и манган. Пробите показват силно превишение на концентрацията на  олово – 0,153 мг/л  при пробата от р. Юговска и 0,48 мг/л при пробите от Чепеларска река при допустима концентрация от 0,05 мг/л и превишаване на концентрацията на неразтворени вещества.

 
Експерти от РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околната среда  продължават наблюдението на река Чепеларска като ще бъдат взети и нови водни проби.
 
От началото на годината екоексперти са извършили над десет проверки по сигнали за замърсяване на река Чепеларска.