Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден”
17.04.2013

 

РИОСВ-Пловдив се включва и тази година в  кампанията „Да изчистим България за един ден” с основна задача да осигури необходимата подкрепа за своевременното прибиране на събрания боклук в определените депа. На територията на  инспекцията това са депата за битови отпадъци в Цалапица, Асеновград и Карлово, Заводът за преработка на битови отпадъци в с. Шишманци и депото за строителни отпадъци край с. Първенец.
За периода 20 – 22 април е осигурен свободен достъп за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. За този период общините са освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци.
            РИОСВ-Пловдив ще предоставя експертна подкрепа за участниците в почистването през дните на кампанията.
·         На телефон 0889 404 816 от 9.00 ч до 18.00 ч. гражданите могат да получат отговор на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване.
Неангажираните със събиране и подаване на информация служители ще се включат
в акцията по почистване.
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg