Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Директорът на РИОСВ-Пловдив наложи на кмета на община «Родопи» принудителна административна мярка за незабавно почистване на стиропорните отпадъци в с. Златитрап
05.04.2013

В 15-дневен срок трябва да се извозят събраните отпадъци чрез лице, притежаващо разрешително
 
Директорът на РИОСВ-Пловдив, инж. Валя Атанасова, издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка на кмета на община „Родопи”, г-н Пламен Спасов, която е внесена днес в деловодството на общината. Това се налага заради продължаващото замърсяване с остатъчен материал, използван за производство на строителна изолация от Цеха на „Вики комерс” ЕООД, Пловдив в село Златитрап, общ. „Родопи”. Цехът е закрит преди години, но остатъчните материали не са почистени, а халетата и съоръженията са в порутено състояние. Стиропоровите изрезки се разпиляват от вятъра извън границите на работната площадка.
РИОСВ-Пловдив е извършила неколкократно проверки в цеха по жалби на жителите на селото през 2012 г, на управителя са давани предписания за за почистване на разпилените изрезки и недопускане на разпиляването им. При последваща проверка, след установяване, че предписанията не са изпълнени, е съставен акт на управителя.
Съгласно чл.19, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците задължение на кмета на общината е да не позволява нерегламентирано замърсяване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии на населените места и да се грижи за почистването им. На това основание е издадена заповедта, с която се разпорежда на кмета на община „Родопи” да отстрани отпадъчния материал, използван за стоителна изолация, разпилян извън границите на работната площадка на цеха и в 15-дневен срок от връчването на заповедта да извози събраните отпадъци чрез лице, притежаващо разрешително, или регистрационен документ за депониране на такива отпадъци.
Кметът на община „Родопи” може да обжалва заповедта в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд-Пловдив.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg