Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Директорът на РИОСВ-Пловдив наложи на кмета на община «Родопи» принудителна административна мярка за незабавно почистване на стиропорните отпадъци в с. Златитрап
05.04.2013

В 15-дневен срок трябва да се извозят събраните отпадъци чрез лице, притежаващо разрешително
 
Директорът на РИОСВ-Пловдив, инж. Валя Атанасова, издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка на кмета на община „Родопи”, г-н Пламен Спасов, която е внесена днес в деловодството на общината. Това се налага заради продължаващото замърсяване с остатъчен материал, използван за производство на строителна изолация от Цеха на „Вики комерс” ЕООД, Пловдив в село Златитрап, общ. „Родопи”. Цехът е закрит преди години, но остатъчните материали не са почистени, а халетата и съоръженията са в порутено състояние. Стиропоровите изрезки се разпиляват от вятъра извън границите на работната площадка.
РИОСВ-Пловдив е извършила неколкократно проверки в цеха по жалби на жителите на селото през 2012 г, на управителя са давани предписания за за почистване на разпилените изрезки и недопускане на разпиляването им. При последваща проверка, след установяване, че предписанията не са изпълнени, е съставен акт на управителя.
Съгласно чл.19, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците задължение на кмета на общината е да не позволява нерегламентирано замърсяване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии на населените места и да се грижи за почистването им. На това основание е издадена заповедта, с която се разпорежда на кмета на община „Родопи” да отстрани отпадъчния материал, използван за стоителна изолация, разпилян извън границите на работната площадка на цеха и в 15-дневен срок от връчването на заповедта да извози събраните отпадъци чрез лице, притежаващо разрешително, или регистрационен документ за депониране на такива отпадъци.
Кметът на община „Родопи” може да обжалва заповедта в 14-дневен срок от получаването й пред Административен съд-Пловдив.
 
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg