Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив запознаха студенти от Аграрния университет с приоритетите в дейността на инспекцията
28.03.2013

          Директорът на Дирекция „Контрол на околната среда” инж. Любка Караманова посрещна и приветства студенти от Аграрния университет с ръководител доц. д-р Анна Карова – ръководител катедра „Агроекология и защита на агросистемите и населението”. Експерти от РИОСВ - Пловдив запознаха студентите, които изучават дисциплините „Екологично законодателство” и „Природозащитно законодателство”, с практическото приложение на екологичната нормативна уредба в дейността на инспекцията. Бяха представени приоритетите в  контролната дейност в в различните направленията. Студентите се запознаха с нормативната база, която опазва биологичното разнообразие у нас, с програмите за контролен мониторинг на повърхностните води, чието изпълнение осигурява неоходимата информация за оценка на състоянието на водите в региона. Беше представена и нормативната уредба за управление на химичните вещества и препарати, контролът по чието прилагане намалява риска за здравето на хората и околната среда и предотвратява последствията при евентуални промишлени аварии. Бъдещите специалисти по екоземеделие получиха информация и за практическата реализация на последните промени в закона за управление на отпадъците, както и за законодателството, свързано с опазване на почвите у нас.

            На въпросите на младежите отговаряха експерти от направления „Опазване на водите”, „Опасни химични вещества и и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”, „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, „Шум и вредни физични фактори” и „Биологично разнообразие и ГМО”.