Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив запознаха студенти от Аграрния университет с приоритетите в дейността на инспекцията
28.03.2013

          Директорът на Дирекция „Контрол на околната среда” инж. Любка Караманова посрещна и приветства студенти от Аграрния университет с ръководител доц. д-р Анна Карова – ръководител катедра „Агроекология и защита на агросистемите и населението”. Експерти от РИОСВ - Пловдив запознаха студентите, които изучават дисциплините „Екологично законодателство” и „Природозащитно законодателство”, с практическото приложение на екологичната нормативна уредба в дейността на инспекцията. Бяха представени приоритетите в  контролната дейност в в различните направленията. Студентите се запознаха с нормативната база, която опазва биологичното разнообразие у нас, с програмите за контролен мониторинг на повърхностните води, чието изпълнение осигурява неоходимата информация за оценка на състоянието на водите в региона. Беше представена и нормативната уредба за управление на химичните вещества и препарати, контролът по чието прилагане намалява риска за здравето на хората и околната среда и предотвратява последствията при евентуални промишлени аварии. Бъдещите специалисти по екоземеделие получиха информация и за практическата реализация на последните промени в закона за управление на отпадъците, както и за законодателството, свързано с опазване на почвите у нас.

            На въпросите на младежите отговаряха експерти от направления „Опазване на водите”, „Опасни химични вещества и и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”, „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, „Шум и вредни физични фактори” и „Биологично разнообразие и ГМО”.