Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че срокът за подаване на годишните отчети за отпадъците е 31 март
21.01.2009

РИОСВ - Пловдив напомня, че до 31 март всички физически и юридически лица, извършващи дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират  отпадъци (битови, строителни, производствени и опасни) трябва да подадат в екоинспекцията годишните си отчети за 2008 г.  Съгласно промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от декември миналата година дейности с отпадъци могат да извършват не само лицата, регистрирани по търговския закон, а и всички други, регистрирани по националното законодателство - държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации, бюджетни предприятия и др.

 
Изискването за внасяне на годишен отчет касае 17 общини и около 900 юридически лица на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив.
 
За непредставяне на годишните отчети според ЗУО глобата е от 1000 до 3000 лв.