Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив съобщава, че е утвърден нов формат за регистрационната карта на диви животни
14.03.2013

            РИОСВ-Пловдив съобщава, че от 01.03.2013 г е утвърден от МОСВ нов формат за регистрационна карта на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове и бази за интензивно стопанисване на дивеча. Регистрацията, за която не се заплаща такса, се извършва от собственика на диви животни в 14-дневен срок от придобиването им в съответната РИОСВ. Регистрация без санкция се извършва в рамките на девет месеца – от 01 март до 31 декември 2013 г. След изтичане на този срок, гражданите, нерегистрирали животните си, подлежат на санкция съгласно глава седма от Закона за защита на животните.
            Регистрационната карта се издава в два екземпляра – единият остава в РИОСВ, другият се предоставя на собственика на животното, като за всеки екземпляр се издава отделна карта. При животни, които живеят в постоянни семейни структурно-социални колонии се регистрират отделните колонии, а не отделните екземпляри. (Това не се отнася за животните, които не живеят на стада, ята и групи.)
            Не се отменя досега съществуващата регистрация, вече регистрираните диви животни не подлежат на пререгистрация. На регистрация не подлежат домашни животни, селскостопански животни и добитък, селектирани за опитни цели и други потребности, селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н., селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птици.

 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg