Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 200 000 лева са постъпили в общините през 2008 година от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив
22.01.2009

Около 210 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив за 12-те месеца на 2008 година, са постъпили в бюджетите на общините от областта. Сумата представлява 80% от събраните до края до края на годината над 262 000 лв. имуществени санкции за замърсяване на атмосферния въздух и водни обекти. Процентът е определен от Закона за опазване на околната среда, парите се превеждат в общините, на чиято територия е санкционираният замърсител. Най-големи са сумите, влезли в бюджетите на община Раковски – 117 802 лв, община Пловдив – 45 673 лв, община „Марица” – 12 255 лв. Сумите са за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.
 
През изтеклата година екоекспертите са извършили над 1600 проверки. В резултат са съставени над 111 акта за установени нарушения на екологичното законодателство, издадени са над 102 наказателни постановления и са наложени 23 санкции.