Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 200 000 лева са постъпили в общините през 2008 година от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив
22.01.2009

Около 210 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив за 12-те месеца на 2008 година, са постъпили в бюджетите на общините от областта. Сумата представлява 80% от събраните до края до края на годината над 262 000 лв. имуществени санкции за замърсяване на атмосферния въздух и водни обекти. Процентът е определен от Закона за опазване на околната среда, парите се превеждат в общините, на чиято територия е санкционираният замърсител. Най-големи са сумите, влезли в бюджетите на община Раковски – 117 802 лв, община Пловдив – 45 673 лв, община „Марица” – 12 255 лв. Сумите са за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.
 
През изтеклата година екоекспертите са извършили над 1600 проверки. В резултат са съставени над 111 акта за установени нарушения на екологичното законодателство, издадени са над 102 наказателни постановления и са наложени 23 санкции.