Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че 31 март е срокът за подаване на информация за употребени бои и лакове и декларации за използвани летливи органични съединения
05.03.2013

            РИОСВ-Пловдив напомня, че до 31 март 2013 г фирмите, които пускат на пазара, или използват бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в инспекцията информация за количествата продукти, пуснати на пазара, или употребени през 2012 г. В същия срок – 31 март 2013 г.и операторите на инсталации с употреба на летливи органични съединения (ЛОС) трябва да представят в РИОСВ-Пловдив декларация за използваните в производствената дейност разтворители и смеси, съдържащи ЛОС, както и халогенирани ЛОС, и за количеството вложени разтворители през 2012 г.
            Повече информация, както и необходимите за попълване бланки, можете да намерите на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив: ниво „Атмосферен въздух”, подниво „ЛОС и ОРВ”
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg