Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че 31 март е срокът за подаване на информация за употребени бои и лакове и декларации за използвани летливи органични съединения
05.03.2013

            РИОСВ-Пловдив напомня, че до 31 март 2013 г фирмите, които пускат на пазара, или използват бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в инспекцията информация за количествата продукти, пуснати на пазара, или употребени през 2012 г. В същия срок – 31 март 2013 г.и операторите на инсталации с употреба на летливи органични съединения (ЛОС) трябва да представят в РИОСВ-Пловдив декларация за използваните в производствената дейност разтворители и смеси, съдържащи ЛОС, както и халогенирани ЛОС, и за количеството вложени разтворители през 2012 г.
            Повече информация, както и необходимите за попълване бланки, можете да намерите на интернет-страницата на РИОСВ-Пловдив: ниво „Атмосферен въздух”, подниво „ЛОС и ОРВ”
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg