Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив определи фирмите, които ще изкупуват лечебните растения под специален режим в региона
27.02.2013

 

            „Биопрограма” ЕООД, София и Галина Ненова от Карлово ще изкупуват билките под специален режим тази година, според заповед на директора на РИОСВ-Пловдив инж. Валя Атанасова. За региона на Пловдив разрешените за събиране билки са осем, а разрешеното количество е общо (цвят, грудка, корени, кори, плод, стрък, лист) 2 300 кг суха маса.
Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите, се определят разрешените и забранените за събиране видове лечебни растения под специален режим, както и допустимите за събиране количества от разрешените билки. Със същата заповед се забранява брането и на разрешените билки на територията на националните паркове.
            От естествените им находища е разрешено събирането на 11 билки под специален режим: червен божур, зърнастец елшовиден, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, и шапиче. Не се разрешава събирането на тези билки извън определените в заповедта райони, както и в количества, по-големи от определените квоти.
            Със заповедта се забранява още събирането от естествените им находища на територията на цялата страна на следните видове лечебни растения: бенедектински трън, волски език, пролетен горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, жълта папаронка, сантонинов пелин, пирински чай, пищялка, бухалковиден плаун, бял риган, лечебна ружа, салеп, жълт смил, обикновен плаун, цистозира. Заповедта е публикувана в бр.14 на Държавен вестник от 12.02.2013 г.
Ограниченията не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.
            Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.
 
 
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
E mail: pr_riosv_pd@dir.bg