Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на качеството на отпадъчните води на обекти, подлежащи на задължителен контрол
28.01.2009

Експерти от РИОСВ-Пловдив започват проверки на обектите в Пловдивска  област, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води по утвърден от министъра на околната среда и водите списък.

 
На задължителен емисионен контрол  през тази година подлежат 51 фирми. В списъка са  КЦМ АД, „Агрия” АД, ВМЗ ЕАД, „СКФ Берингс България” ЕАД, „Винпром Пещера” АД,  месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия, градски канализационни системи, експлоатирани от ВиК дружества  и др. Мониторингът на отпадъчните води, зауствани във водни обекти, включва вземане на проби и анализ, който се извършва от Регионалната лаборатория към ИАОС.
 
При установено превишаване на определените за всеки обект емисионни ограничения се налагат санкции. В резултат на задължителния емисионен контрол през миналата година са съставени 27 акта и са издадени  24 наказателни постановления за близо 40 000 лв.