Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на качеството на отпадъчните води на обекти, подлежащи на задължителен контрол
28.01.2009

Експерти от РИОСВ-Пловдив започват проверки на обектите в Пловдивска  област, включени в контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води по утвърден от министъра на околната среда и водите списък.

 
На задължителен емисионен контрол  през тази година подлежат 51 фирми. В списъка са  КЦМ АД, „Агрия” АД, ВМЗ ЕАД, „СКФ Берингс България” ЕАД, „Винпром Пещера” АД,  месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия, градски канализационни системи, експлоатирани от ВиК дружества  и др. Мониторингът на отпадъчните води, зауствани във водни обекти, включва вземане на проби и анализ, който се извършва от Регионалната лаборатория към ИАОС.
 
При установено превишаване на определените за всеки обект емисионни ограничения се налагат санкции. В резултат на задължителния емисионен контрол през миналата година са съставени 27 акта и са издадени  24 наказателни постановления за близо 40 000 лв.