Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

15 февруари е срокът за представяне на годишен отчет по наредбата за управление на озоноразрушаващи вещества в РИОСВ-Пловдив
28.01.2009

До 15 февруари вносителите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица с промяна в броя на хладилни и климатични инсталации трябва да представят в РИОСВ-Пловдив годишен отчет.

В него трябва да бъде вписан броят на хладилните и климатичните инсталации, както и количеството и вида на използвания хладилен реагент. Това е изискване на  наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой. За пловдивския регион вносители на ОРВ и ФПГ са „ТУРА” ООД, „Фриго хим” ООД и „Фригокомерс интернешънъл” ООД. На контрол подлежат и всички юридически лица с хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече килограма хладилен реагент. Санкцията за непредставяне в срок на годишния отчет е от 1000 до 3000 лв.
 
Експерти от РИОСВ извършват системни контролни проверки за спазване на изискванията на наредбата за провеждане на задължителни замервания за херметичност и за водене на дневници за състоянието на инсталацията. Проверява се и правоспособността на лицата, извършващи сервиза и контрола за херметичност на оборудването.
 
Имуществената санкция за лицата, не осигуряващи периодични проверки за херметичност на инсталациите, е 4000 лв. До 2000 лв. е имуществената санкция за операторите, които не водят редовно дневниците за състоянието на инсталациите.