Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив обяви открита процедура (опростени правила) за обществена поръчка по ОПОС
11.02.2013

Документация за участие в процедура за обществена поръчка - открита процедура (опростени правила) по ЗОП, с предмет

„Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 - „ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „ЧЕРВЕНАТА СТЕНА“ И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, по две обособени позиции:

Обособена Позиция 1 – „Разработване на план за управление на резерват "Червената стена" в това число и инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна“;
 
Обособена Позиция 2 – „Разработване на план за управление на поддържан резерват "Изгорялото гюне" в това число и инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна“