Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Три санкции за 50 000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив за неизпълнение на условия и срокове в комплексни разрешителни
29.01.2009

Три санкции на обща стойност 50 000 лв. за неизпълнението на условия и срокове в издадените комплексни разрешителни наложиха експерти от РИОСВ-Пловдив, един от операторите обжалва санкцията по съдебен ред.

 
Нарушенията са установени по време на  проверки, извършени съгласно график, утвърден от МОСВ за 2008 г. На територията на РИОСВ - Пловдив с комплексни разрешителни работят 17 оператора. Екоекспертите следят за изпълнението на изискванията за: опазване качеството на атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, управлението на отпадъците, както и за спазването на нормите  и техническите условия при експлоатация на инсталацията (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, включително опасни вещества). Предвидените в Закона за опазване на околната среда санкции при неизпълнение на условия и срокове в комплексните разрешителни са от 10 000 лв. до 100 000 лв.