Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив установиха при проверки струпване на отпадъци на вече закритите селски сметища
02.02.2009

Близо 20 проверки за чистотата на населените места в община Карлово и община Съединение, извършени от началото на тази година от експерти от РИОСВ-Пловдив установиха, че продължава тенденцията да се изхвърлят отпадъци на вече закрити сметища. При извършените през миналата година проверки в цялата област бе констатирано,  че масово се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани сметища.  На кметовете са дадени предписания за решаване на проблема. Тяхно  задължение е да организират сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци до депата, които отговарят на нормативните изисквания, а също и да  не допускат създаването на нови нерегламентирани сметища. При проверките се констатира и че все още не е приключило рекултивирането на закритите  депа.

 
Поетапно през 2006 и 2007 година бяха закрити над 150 селски сметища. Според изискванията на нормативната уредба всички депа за битови отпадъци, неотговарящи на изискванията, трябва да бъдат закрити до 16 юли тази година. За неспазване на тези изискванията се предвиждат глоби от 1000 до 10 000 лв.
 
В Пловдивска област са две депата за твърди битови отпадъци, които отговарят на изискванията – в Карлово и край Цалапица. Функционират още едно депо за строителни отпадъци, 6 – за производствени отпадъци и 3 за опасни отпадъци.