Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стационарната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив ще отчита още един показател, влияещ на качеството на атмосферния въздух
09.02.2009

Стационарната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив започва да следи от тази седмица още един показател, характеризиращ качеството на атмосферния въздух. Монтираният нов анализатор ще отчита нивата на прахови частици с размер до 2,5 микрона в атмосферния въздух. Досега апаратурата, наред с другите замърсители на въздуха, следеше концентрацията на фини прахови частици с размер от 10 микрона.

 
Новият показател ще се следи в съответствие с изискванията на Директива 99/30/ЕС относно допустимите стойности за атмосферните замърсители. Съгласно директивата страните-членки на ЕС трябва да инсталират и експлоатират измервателни станции, осигуряващи данни за концентрацията на ФПЧ с размер до 2,5 микрона.
 
Фините прахови частици с размер до 2,5 микрона са предмет и на нова директива на  Европейската комисия за качеството на атмосферния въздух, която  консолидира различни нормативни актове, свързани със замърсителите на въздуха  С този документ на Европейската комисия се въвеждат нови цели специално за фините прахови частици с размер до 2,5 микрона, като в същото време не се променят съществуващите досега норми за качеството на въздуха. Изискване на директивата е до 2020 година държавите от ЕС да намалят средно с 20%  концентрацията на ФПЧ до 2,5 микрона във въздуха в градските райони спрямо съответните стойности на тази концентрация през 2010 година.