Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стационарната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив ще отчита още един показател, влияещ на качеството на атмосферния въздух
09.02.2009

Стационарната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив започва да следи от тази седмица още един показател, характеризиращ качеството на атмосферния въздух. Монтираният нов анализатор ще отчита нивата на прахови частици с размер до 2,5 микрона в атмосферния въздух. Досега апаратурата, наред с другите замърсители на въздуха, следеше концентрацията на фини прахови частици с размер от 10 микрона.

 
Новият показател ще се следи в съответствие с изискванията на Директива 99/30/ЕС относно допустимите стойности за атмосферните замърсители. Съгласно директивата страните-членки на ЕС трябва да инсталират и експлоатират измервателни станции, осигуряващи данни за концентрацията на ФПЧ с размер до 2,5 микрона.
 
Фините прахови частици с размер до 2,5 микрона са предмет и на нова директива на  Европейската комисия за качеството на атмосферния въздух, която  консолидира различни нормативни актове, свързани със замърсителите на въздуха  С този документ на Европейската комисия се въвеждат нови цели специално за фините прахови частици с размер до 2,5 микрона, като в същото време не се променят съществуващите досега норми за качеството на въздуха. Изискване на директивата е до 2020 година държавите от ЕС да намалят средно с 20%  концентрацията на ФПЧ до 2,5 микрона във въздуха в градските райони спрямо съответните стойности на тази концентрация през 2010 година.