Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

МОСВ предлага за обсъждане проект на заповед за промяна на режимите в ЗЗ „Бесапарски ридове”
18.12.2012

МОСВ предлага на вниманието на заинтересованите страни проект на заповед за промяна в забраните на дейности, определени в издадената заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002057 „Бесапарски ридове”. Проекто-заповедта е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив. В едномесечен срок, най-късно до 18.01.2013г, могат да се представят в инспекцията мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените в проекта забрани и ограничения на дейности.

            Адресът на РИОСВ-Пловдив е: Пловдив 4000, бул. „Марица” №122; на интернет-страницата:http://plovdiv.riosv.com
 
За проекто-заповедта натисни тук