Други
  2019
  ноември (1)
  октомври (1)
  юни (1)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

МОСВ предлага за обсъждане проект на заповед за промяна на режимите в ЗЗ „Бесапарски ридове”
18.12.2012

МОСВ предлага на вниманието на заинтересованите страни проект на заповед за промяна в забраните на дейности, определени в издадената заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002057 „Бесапарски ридове”. Проекто-заповедта е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив. В едномесечен срок, най-късно до 18.01.2013г, могат да се представят в инспекцията мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените в проекта забрани и ограничения на дейности.

            Адресът на РИОСВ-Пловдив е: Пловдив 4000, бул. „Марица” №122; на интернет-страницата:http://plovdiv.riosv.com
 
За проекто-заповедта натисни тук