Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

58 фирми са внесли в срок в РИОСВ-Пловдив информации за произведени, внесени и употребявани химически вещества и препарати през 2008 година
10.02.2009

В РИОСВ-Пловдив са постъпили в срок 58 информации за произведени, внесени и  употребявани химически вещества и препарати през 2008 година от фирми, извършили  предварителна регистрация по регламент REACH. Най-много са подадените информации от вносители на химични вещества и препарати – 40,  16 са на производители, 2 – на потребители. Не са подали информация 16 фирми от региона.
 
Фирмите, извършили предварителна регистрация по регламент REACH трябваше  в срок до 23.01.2009 г. да информират екоинспекцията за химичните вещества и  препарати, които са произвели, внесли, пуснали на пазара и употребявали през 2008 година, включително и за тези, които  съхраняват. В информацията задължително се  посочва на кои вещества е  извършена предварителна регистрация и номера от регистрацията за всяко вещество. Екоекспертите започват проверки във всички фирми по тези изисквания.