Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

58 фирми са внесли в срок в РИОСВ-Пловдив информации за произведени, внесени и употребявани химически вещества и препарати през 2008 година
10.02.2009

В РИОСВ-Пловдив са постъпили в срок 58 информации за произведени, внесени и  употребявани химически вещества и препарати през 2008 година от фирми, извършили  предварителна регистрация по регламент REACH. Най-много са подадените информации от вносители на химични вещества и препарати – 40,  16 са на производители, 2 – на потребители. Не са подали информация 16 фирми от региона.
 
Фирмите, извършили предварителна регистрация по регламент REACH трябваше  в срок до 23.01.2009 г. да информират екоинспекцията за химичните вещества и  препарати, които са произвели, внесли, пуснали на пазара и употребявали през 2008 година, включително и за тези, които  съхраняват. В информацията задължително се  посочва на кои вещества е  извършена предварителна регистрация и номера от регистрацията за всяко вещество. Екоекспертите започват проверки във всички фирми по тези изисквания.