Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 200 проверки извършиха експертите на РИОСВ - Пловдив през ноември
05.12.2012

Над 200 проверки на 183 обекта извършиха експертите на РИОСВ-Пловдив през изтеклия месец. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 161 предписания. През ноември са съставени 8 акта, издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 18 700 лв. и са наложени три санкции – една еднократна в размер на 1 439 лв. и две текущи месечни санкции в общ размер 5 252, 84 лв. на месец.     Пет от съставените актове са за неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки. Наказателните постановления са издадени предимно за неизпълнени предписания за почистване на нерегламентирани замърсявания, за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, за заустване на отпадъчни води без разрешително, за непровеждане на собствени периодични измервания на емисиите на  вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и др.

 В резултат на контролната дейност през месеца е преустановено запрашаването на атмосферния въздух от „Агрипланет” ЕООД, с. Шишманци след изпълнение на предписание да се преустанови дейността до монтиране на пречиствателни съоръжения към мобилните сушилни на дружеството, изпълнено е и предписанието за почистване на площадката на „Екарисаж Пловдив” АД, като са демонтирани и мазутни баки, доскоро източник на неприятни миризми. Млекопреработвателното предприятие на ЕТ „Бонитрекс – Наско Бончев” край асеновградското село Долнослав изпълни предписание да обзаведе обекта с пречиствателна станция за биологично пречистване на отпадъчните води, за да прекрати замърсяването на р. Сушица. Предстои въвеждането на станцията в редовна експлоатация с акт 16.