Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Ръководството на РИОСВ - Пловдив проведе поредна среща със студенти по специалности с екологична насоченост
26.11.2012

             Димитър Димитров, директор „Превантивна дейност” и Десислава Карамфилова, директор „Административни, финансови и правни дейности” в РИОСВ-Пловдив се срещнаха със студенти по екологичен инженеринг в хранителната индустрия от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Интересът на бъдещите екоспециалисти бе към основните контролни дейности, осъществявани от РИОСВ, към резултатите от тези дейности, в частност към санкциониращите функции на инспекцията. Проф. д.т.н. инж. Тончо Златев, ръководител на катедра „Инженерна екология” в УХТ, изтъкна значението на взаимодействието между практическата дейност и обучението на бъдещите специалисти, като посочи, че едно сътрудничество при изготвяне на учебните планове на вуза би допринесло за качеството на обучението.

 

            Представителите на ръководството на РИОСВ посочиха, че елемент от управленската политика на инспекцията е работата с младите хора, ориентирани към проблемите на опазването на околната среда, и в частност със завършващите образованието си бъдещи специалисти. По програма „Старт на кариерата” в РИОСВ работят трима млади специалисти, а в направление „Контрол на защитените територии и биоразнообразието” набира първия си работен стаж трети стажант.

           

 

Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
E mail: [email protected]